ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна промяна: 25 май, 2018

С посещението на www.BoryanaGeorgieva.eu вие се съгласявате с нашите Общи условия.

 

Преглед

Следните Общи условия очертават правилата за използване на www.BoryanaGeorgieva.eu (“Сайтът”), който е собственост на Боряна Георгиева и Криейтив Академи ООД (“Дружеството”). Достъпът до която и да е част на този Сайт се счита за използване на Сайта и приемаме, че имаме вашето съгласие с тези Общи условия и нашата Политика на поверителност. Ако не сте съгласни, с която и да е част от настоящите Общи условия или Политиката ни на поверителност, моля, не използвайте този уебсайт.

 

Използване на сайта и сигурност

Информацията, предоставена на Сайта е свързана с нашите коучинг услуги за съзнателен живот и успешна кариера („Услугата“) и подлежи на промяна по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикуни в сайта.

За да използвате Сайта и Услугата, може да се наложи да предоставите информация за себе си, включително вашето име, имейл адрес и друга лична информация. Предоставянето  на лични данни е доброволен акт и Вие се съгласявате, че всяка информация при регистрацията, която предоставяте на Дружеството, винаги ще бъде точна, правилна и актуална. Предоставяйте само лична информация, а не информация на други хора.

Достъпът до използването на определени зони на Сайта може да изисква регистрация.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на информацията в профила Ви, включително потребителското име и паролата си. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от вашето небрежно отношение да защитите потребителското име или паролата си.

 

Интелектуална собственост

Сайтът и услугата съдържат интелектуална собственост – включително, без ограничение, търговски марки, авторско право, патентована информация и друга интелектуална собственост, както и името на фирмата, логото, всички проекти, текстове, графики, други,  които са собственост на  Дружеството и са защитени с авторско право  и други приложими закони и договори на Европейския съюз и на международното право.

Можете да преглеждате и/или да отпечатвате страници от Сайта за лична употреба, при спазване на ограниченията, определени в настоящите Общи условия.

Нямате право да използвате каквато и да е част от Сайта, в какъвто и да е формат, изцяло или частично, без нашето предварително писмено съгласие. Не трябва да публикувате или продавате материали, да възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от Сайта. Всяко нарушение на авторски права ще доведе до съдебни действия, предприети от името на Дружеството.

 

Разсрочване на записана сесия

Ако трябва да промените насрочена среща, трябва да ни уведомите 24 часа преди това. Няма възможност за разсрочване след 24-часовия период. Ако пропуснете срещата си, срещата се счита за проведена и дължите такса в пълен размер.

Ако трябва да пренасрочите среща с Боряна, свържете се с нейния офис на адрес: [email protected].

 

Правила за поверителност

Всяка лична информация, която предоставяте на Сайта, е предмет на нашата Политика на поверителност. С използването на Сайта, Вие давате съгласието си за всички действия, които предприемаме по отношение на вашата лична информация в съответствие с Политиката на поверителност.

 

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства Дружеството не носи отговорност за преки, непреки, случайни, последващи, специални, наказателни или други щети, произтичащи от използването на Сайта или Услугата.

Дружеството не носи отговорност за щети във връзка с (I) неизпълнение, грешка, пропуск, отказ от услуга, атака, прекъсване, забавяне на операцията или предаване, компютърни вируси или системна повреда; (II) загуба на приходи или очаквана печалба. Използването на този сайт и всяко съдържание или услуга е на ваш личен риск.

 

Отказ от медицинска отговорност

Съдържанието на Сайта не е предназначено да бъде и не трябва да бъде разглеждано като практика на медицинска помощ, включително, без да се ограничава до това, да осигурява лечение, диагностика, прогноза или съвет. Не трябва да разчитате на никакво съдържание или услуга като заместител, нито да заменяте професионални медицински съвети, диагноза или лечение.

 

Отказ от гаранции

Боряна Георгиева и Дружеството се отказват от всякакви гаранции, независимо дали са имплицитни или явни.

Ваша отговорност е дали всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този сайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

 

Трети страни

Сайтът и услугата може да съдържат връзки към уебсайтове и ресурси на трети страни. Вие потвърждавате и приемате, че не носим отговорност за информацията или услугите на тези уеб сайтове или ресурси. Връзките към такива уеб сайтове или ресурси се покриват от условията на тези конкретни сайтове. Вие приемате, че не носим отговорност за условията или практиките на трети страни.

 

Приложимо право

Тези Общи условия ще се считат за споразумение между Вас и Дружеството. Страните се договарят да се опитат да разрешат всеки спор, претенция или противоречие, произтичащи от или свързани с тези Общи условия, първо чрез добросъвестни преговори. Това споразумение се тълкува в съответствие със законите на Република България. Изключителното място за всяко арбитражно или съдебно производство, основано или произтичащо от настоящото споразумение, е София, България.

 

Разни

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е или стане невалидна, незаконна или неприложима съгласно приложимото законодателство, останалите разпоредби няма да бъдат засегнати и остават в пълна сила.

Можем да преразглеждаме и актуализираме настоящите Общи условия, без предварително известие. Всички промени влизат в сила незабавно, когато ги публикуваме, и се прилагат за всеки достъп и използване на сайта след това. По-нататъшното използване на сайта след публикуването на ревизирани Условия за ползване означава, че приемате и направените промени.

ВЗЕМИ СВОЯТА КНИГА - ПОДАРЪК

 

КАК ДА БЪДА ГОСПОДАР НА ЖИВОТА СИ -

ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ И УПРАЖНЕНИЯ

Успешно заяви своята книга-подарък! Провери своя имейл!

Pin It on Pinterest